Information till näringslivet i Kronoberg om coronavirusets effekter

Business Region Kronoberg samarbetar sedan Coronas utbrott inom ramen för Kronobergsmodellen med de regionala samverkansaktörerna Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, IF Metall, Unionen och Företagarna för att gemensamt tackla utmaningen med krisen. Vi håller också löpande kontakt med ett större antal regionala aktörer för att upprätta en gemensam överblick över läget via gemensamma möten.


Utbildningsplattform i coronakrisens spår

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel och har därför samlat alla länets utbildningar och kurser på ett och samma ställe. Plattformen uppdateras löpande.


Du kan också ladda ner utbildningsplattformen till din smartphone eller surfplatta:

map