Åtta kommuner med gemensamt mål

Vårt mål är att driva regionen framåt, att öka dess attraktionskraft. BRK är ungt men har ett samarbete som är väl etablerat och som bygger på ett stort nätverk med en gemensam filosofi: man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon.

map