Information till näringslivet i Kronoberg om coronavirusets effekter

Business Region Kronoberg mobiliserar nu de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg. Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över läget. Vi kommer nu löpande att publicera utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som anordnas i Corona-tid här. Inom kort lanseras en digital plattform på vår hemsida. Syftet med utbildningsplattformen är att företag ska få en ökad kunskap om befintliga möjligheter gällande kompetensutveckling och utbildning. Portalen ska även underlätta, stimulera och göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel. 

Löpande uppdatering av läget

18 mars 2020: Information till näringslivet

map