Information till näringslivet i Kronoberg om coronavirusets effekter

Business Region Kronoberg mobiliserar nu de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg. Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över läget.

Daglig uppdatering av läget

18 mars 2020: Information till näringslivet

map