Information till näringslivet i Kronoberg om coronavirusets effekter

Business Region Kronoberg mobiliserar nu inom ramen för Kronobergsmodellen de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg. Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över läget. Information till näringslivet


Utbildningsplattform i coronakrisens spår

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel och har därför samlat alla länets utbildningar och kurser på ett och samma ställe. Plattformen uppdateras löpande.


Du kan också ladda ner utbildningsplattformen till din smartphone eller surfplatta:

map