Besöksnäringen

Har du en idé om att starta eller utveckla ett företag inom besöksnäringen kan du vända dig till Destination Småland. Destination Småland arbetar med att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län, som en del av Småland, och kan hjälpa dig med specifika frågor som rör branschen men även lotsa dig vidare för stöd kring affärsutveckling. Destination Småland är helägt av Region Kronoberg.

Gå till destinationsmaland.se >>