Socialt företagande

När det handlar om socialt entreprenörskap är det framförallt Coompanion Kronoberg som erbjuder rådgivning och affärsutveckling för dig som vill arbeta med socialt företagande och sociala innovationer.

Region Kronoberg har beslutat att ta en aktiv roll för socialt entreprenörskap och jobbar utifrån en framtagen handlingsplan.

Läs mer på Region Kronobergs hemsida >>

En liten beskrivning