Industriforum i Kronoberg

Om Industriforum

Industriforum i Kronoberg är ett regionalt samverkansforum där länets industriföretag, arbetsmarknadens parter och Region Kronoberg tillsammans tar sig an de behovsutmaningar som indu­strin i Kronoberg står inför. Forumet bildades under våren 2022 på initiativ av IF Metall, Unionen och Teknikföretagen och består av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Syftet med forumet är att ta sig an de stora utmaningarna som handlar om en omställning och rör framförallt områden som digitalisering, robotisering, automation, kompetensförsörjning, forskning och innovation. Hela den industriella branschen har ett stort kompetensbehov som behöver tillgodoses för att behålla och utveckla konkurrenskraften.

Prioriterade områden

Fokus ligger initialt på kompetensförsörjning inom industrinäringen i Kronoberg där Industriforum i Kronobergs län arbetar efter en struktur med fyra fokusområden:

  • Vidareutbilda befintlig personal
  • Få fler att studera tekniska utbildningar
  • Främja samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor
  • Attrahera och behålla välutbildad personal från andra regioner

En av de viktigaste delarna i Industriforum är att skapa delaktighet i branschen. Det görs bland annat genom att anordna evenemang som industrins företrädare bjuds in att delta i. Dialogen med industrins företrädare är viktig för Industriforums legitimitet och kan bidra till att ge en klarare bild över vilka insatser som behöver initieras för att möta utmaningarna.

I arbetet har forumet, utifrån ovannämnda fokusområden, identifierat två prioriteringar att arbeta med; få fler att vilja arbeta inom industrin och företagens egna utvecklingsresa där arbete med strategisk kompetensförsörjning, på kort och långt sikt lyfts som viktigt.

Styrgrupp

Arbetsgrupp och kontaktpersoner