Kulturella och kreativa näringar

Du som är verksam inom KKN kan du vända dig till någon av våra företagsfrämjande aktörer så hjälps vi åt att lotsa dig rätt. Flera av kommunerna i Kronoberg har under 2018-2019 medverkat i ett samverkansprojekt tillsammans med regionerna Blekinge, Halland, Kalmar och Skåne.

Läs mer om KKN här >>