Projekt

I Kronoberg bedrivs ett antal spännande projekt med och för näringslivet. Innehållet spänner över allt från ledarskap till robotteknik.

CRKKL – Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län

Projektet vänder sig till företagare som vill arbeta mer cirkulärt. Idén är enkel – om våra företag och kommuner utvecklas hållbart och cirkulärt, utvecklas våra regioner till förmån för alla som verkar och bor här. Både nu och i framtiden. Därför erbjuder satsningen Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län organisationer och små och medelstora företag i Kronoberg och Kalmar län kostnadsfri utbildning och rådgivning med inriktning på cirkulär ekonomi.

Läs mer på projektets hemsida >>

Läs mer om CRKKL >>

Entreprenörskap för sociala innovationer i Kronoberg

Projektet syftar till att bemöta de utmaningarna i Region Kronobergs handlingsplan för socialt entreprenörskap. Syftet är också att hitta och skapa arenor, former och långsiktiga strukturer där kreativa idéer kring lösningar av samhällsutmaningar kan tillvaratas och utvecklas över tid. Projektet bedrivs i samverkan med Coompanion Kronberg.

Läs mer om socialt företagande och ta del av handlingsplan >>

Glasriket på tillväxt

Glasriket på tillväxt avser att bemöta de nya utmaningar som finns i att utveckla Glasriket till en exportmogen och hållbar besöksdestination utifrån det skifte näringslivet genomgår i de fyra glasrikeskommunerna Emmaboda, Nybro, Uppvidinge och Lessebo kommuner. Projektet kommer att arbeta med en etablerad, professionell och omfattande destinationsutvecklingsprocess vilken sker i samverkan mellan kommuner och företag. Målsättningen är att medverkande företag efter 5 år har ökat sin omsättning och antalet anställda med 20 % vilket inte minst gynnar ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer om Glasriket på tillväxt >>

KKRAFT

KKRAFTs ambition är att stärka nätverket mellan klustermedlemmar i Interiour Cluster Sweden genom värdekedjans alla delar.

Läs mer om KKRAFT >>

Kompetens i Kronoberg

Projektets huvudsakliga mål är att ge små och medelstora företag redskap för strategiskt kompetensförsörjningsarbete. Projektet erbjuder direkta kompetensutvecklingsinsatser och är initierat av nätverket för länets näringslivschefer. 

Läs mer om Kompetens i Kronoberg >>

Konsulttimmen

Med Konsulttimmen får du som är företagare i Kronoberg tillgång till sex kostnadsfria konsulttimmar. Du kan ta del av konsulttimmarna om du har F-skattsedel, ekonomi i balans och 0–49 anställda – oavsett bolagsform. Du kan välja mellan 35 konsulter inom olika expertområden såsom ekonomi, marknadsföring, organisationsutveckling, digitalisering, produktutveckling och hållbarhet. Konsulttimmen drivs och finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ansök från och med 1 januari 2021.

Läs mer om Konsulttimmen >>

Ledarskap i Småland

Projektet handlar både om kunskapsuppbyggnad och konkret arbete med att åstadkomma förändring. Ambition är att involvera 180 ledare, 200 studenter samt 30 forskare/lärare. Syftet med projektet är att utveckla ledarskap för ökad innovationsförmåga hos aktörer i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Huvudmålet är att fler ledare ska utöva ett ledarskap som främjar innovationsförmågan i och mellan organisationer. 

Läs mer om Ledarskap i Småland >>

Nationalparksdestinationen Åsnen

Projektets mål på lång sikt är att Destination Åsnen ska vara en exportmogen destination enligt VisitSwedens kriterier, att destinationen har ett bra utbud av kvalitetssäkrade produkter inom hela leveranskedjan, att naturvärdena har ökat i området, att Åsnen Ranger Service är ett väletablerat koncept och att antalet gästnätter ska ha ökat till följd av ett större exportmoget produktutbud.

Läs mer om Åsnen >>

POTeNT

Projektet POTEnT syftar till att stötta en energiomställning genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Det kan utgöras av solcellsparker eller andra innovativa lösningar.

Läs mer om POTeNT >>

SMART-IAT

Målet med SMART-IAT är att utveckla och etablera en demonstrationsmiljö inom avancerad tillverkningsteknik. Detta för att möta tillverkande företags behov av kompetens inom produktutveckling, styrning och underhåll av maskiner, samt automatisering och robotisering. Demonstrationsmiljön kommer att byggas upp i Epic-laboratoriet.

Läs mer om SMART-IAT >>

Smeland

SmeLand handlar om stöd till små och medelstora företag (SME) i Småland, som namnet antyder. Projektet är ett samverkansprojekt mellan IUC i Kalmar, Träcentrum i Nässjö och CIL i Ljungby, för att täcka industri och industrinära företag i de tre småländska regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

Läs mer om Smeland >>

Smart Housing

Projektet handlar både om kunskapsuppbyggnad och konkret arbete med att åstadkomma förändring. Ambition är att involvera 180 ledare, 200 studenter samt 30 forskare/lärare. Syftet med projektet är att utveckla ledarskap för ökad innovationsförmåga hos aktörer i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Huvudmålet är att fler ledare ska utöva ett ledarskap som främjar innovationsförmågan i och mellan organisationer. 

Läs mer om Smart Housing >>

Växarena 2.0

Projektet fokuserar på en kraftfull satsning på affärsutveckling av små och medelstora företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden. De deltagande företagen kommer att ingå i ett tillväxtprogram som består av tillväxtanalys, deltagande i strategigrupp, individuell coachning och erfarenhetsträffar.

Läs mer om Växarena 2.0 >>