Utbildningar och kompetensutveckling

Här samlar vi pågående och planerade utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som kan vara mer aktuella än någonsin för såväl företag som individer genom coronakrisens effekter. Flertalet av utbildningarna är webbaserade eller under omställning till webbasering.

Utbildningsplattform – länets alla kurser och utbildningar på ett ställe

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel. Plattformen uppdateras efterhand och riktar sig i idag främst till tillverkningsindustrin.


Gällande kompetensutveckling under korttidsarbete krävs en lokal överenskommelse mellan facklig organisation och arbetsgivare på den enskilda arbetsplatsen – du hittar mer information om detta på Tillväxtverkets webbplats.

Kurser och utbildningar för tillverkningsindustrin på Centrum för informationslogistik i Ljungby (CIL)

Linnéuniversitet startar i samverkan med Centrum för informationslogistik Ljungby, CIL, distansutbildning inom produktionsledning och industriell ekonomi. CIL anordnar också tillsammans med Tillväxtverket en omgång av Produktionslyftet.

Här hittar du Centrum för informationslogistik i Ljungbys utbud för 2020. Inom ramen för Högskolecentrum Ljungby bedrivs både personlig och organisatorisk utveckling. De bedriver utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Gemensamt för utbildningarna är samarbete med partnerföretag, jobbfokus och individuellt stöd för personlig utveckling. De anordnar också kompetensutveckling för anställda i både privat och offentlig sektor. Alla utbildningar bygger på nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Kurser och utbildningar för tillverkningsindustrin och besöksnäringen på Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder dels kurser i sitt ordinarie utbud som är anpassade för yrkesverksamma och som går att kombinera med ordinarie arbete men kan också skräddarsy kurser och utbildningar utifrån särskilda behov hos företag och organisationer. Läs mer på Linnéuniversitetets webbplats.

Linnéuniversitetet har med hjälp av donation från Familjen Kampradstiftelsen tagit fram kompetensutvecklingsinsatser för arbetskraften i besöksnäringen som drabbats av coronakrisen. Du hittar mer på Linnéuniversitets webbplats.