Utbildningar och kompetensutveckling

Här samlar vi pågående och planerade utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som kan vara aktuella för såväl företag som individer. Flertalet av utbildningarna är webbaserade eller under omställning till webbasering.

Utbildningsplattform – länets kurser och utbildningar på ett ställe

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel. Plattformen uppdateras efterhand och riktar sig i idag främst till tillverkningsindustrin.