Utbildningar och kompetensutveckling

Här samlar vi efter hand pågående och planerade utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som kan vara mer aktuella än någonsin för såväl företag som individer genom Corona-krisens effekter. Flertalet av utbildningarna är webbaserade eller under omställning till webbasering.

Digital utbildningsplattform riktad mot näringslivet – nyhet!

Business Region Kronoberg arbetar just nu med att ta fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Syftet med utbildningsplattformen är att företag ska få en ökad kunskap om befintliga möjligheter gällande kompetensutveckling och utbildning. Portalen ska även underlätta, stimulera och göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel. Gällande kompetensutveckling under korttidsarbete krävs en lokal överenskommelse mellan facklig organisation och arbetsgivare på den enskilda arbetsplatsen. mer information om möjligheterna finns på Tillväxtverkets hemsida.

CIL/IUC

Kompetensutveckling inom industrin:
LNU startar i samverkan med CIL distansutbildning inom produktionsledning och industriell ekonomi.

CIL anordnar också tillsammans med Tillväxtverket en omgång av Produktionslyftet.

Aktuellt utbud
Inom ramen för Högskolecentrum Ljungby bedrivs både personlig och organisatorisk utveckling. Vi bedriver utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Gemensamt för våra utbildningar är samarbete med partnerföretag, jobbfokus och individuellt stöd för personlig utveckling.
Vi anordnar också kompetensutveckling för anställda i både privat och offentlig sektor. Alla utbildningar bygger på nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder dels kurser i sitt ordinarie utbud som är anpassade för yrkesverksamma och som går att kombinera med ordinarie arbete men kan också skräddarsy kurser/utbildningar utifrån särskilda behov hos företag och organisationer. Se mer:

https://lnu.se/utbildning/kompetensutveckling/smart-industri-digitalisering-it/

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2020/kick-off-for-industriforskarskolan-data-intensive-applications/

Linnéuniversitetet

LNU har med hjälp av donation från Familjen Kampradsstiftelsen tagit fram kompetensutvecklingsinsatser för arbetskraften i besöksnäringen som drabbats av coronakrisen.  

Mer information finns i länken nedan och här:

https://lnu.se/besoksnaringen