Digitalisering, robotisering och automation

Digitalisering är ett aktuellt begrepp för företag inom alla branscher. Här har vi samlat några av de aktörer som du kan vända dig till och som arbetar med digitaliserings- robotiserings- och automationsinsatser för företag i Kronoberg.

Digitala lyftet

Digitala lyftet är ett projekt som riktar sig mot besöksnäringen och drivs av IT-plattform Småland och Öland AB, i Kronobergs och Kalmars län. Projektet pågår från september 2019 till december 2022. Det primära syftet är att öka den digitala lägstanivån hos minst 150 företag och öka den digitala förmågan och på så vis skapa affärsnytta för små och medelstora företag i Kalmar och Kronobergs län.

Läs mer på IT-plattform Småland och Öland >>

Digitri

Digitri är en förening med visionen att vara sydöstra Sveriges naturliga kluster för att accelerera digital transformation. Digitri skapar tillväxt genom kreativ samverkan, delad expertis och med mångårig erfarenhet finner Digitri de bästa lösningarna inom en snabb och spännande bransch, It & digitalisering.

Läs mer hos Digitri >>

Industriella utvecklingscentra – IUC

Insatser för digitalisering inom industrin drivs i Kronoberg framförallt av IUC (Industriella utvecklingscentra). IUC analyserar företagens behov och samarbetar med nationella myndigheter, institut och andra aktörer för att nå ut med relevanta insatser till små och medelstora industriföretag. I Kronoberg driver IUC tre olika insatser för digitalisering: Kickstart, Indigo och Robotlyftet.

Läs mer hos CIL >>

Videum Virtual Reality

Videum Virtual Reality är en öppen labbmiljö med VR-teknik som ger användaren 360 graders fri rörlighet med hjälp av ett unikt Omnideck. Här kan du öka din kunskap inom VR på alla nivåer, bli en del av nätverket och driva ditt eget VR-projekt.

Läs mer hos Videum >>

Omställningscheckar

Vill du ha stöd i ditt företags omställningsresa till följd av coronapandemin? Nu kan du ansöka om omställningscheckar som är framtagna för att stödja insatser inom hållbar omställning, digitalisering, innovation eller internationalisering. Utöver omställningscheckarna får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Läs mer om Omställningscheckar hos Almi>>

Verksamt.se – här samlas insatserna

Alla insatser kring digitalisering som pågår i Kronoberg finns samlade på sajten verksamt.se.

Gå till verksamt.se >>