Om oss

Företag bryr sig inte om kommungränser. Därför består Business Region Kronoberg (BRK) av åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft.

BRK är ungt men vårt samarbete är väl etablerat och bygger på ett stort nätverk med en gemensam filosofi: man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon.

Kronoberg är en region i tillväxt, med både landets högsta inpendling och största exportvärde. Här finns huvudkontoret för världens största möbelföretag, Elektrolux nya labb och Kalmar Industries, som byggt ett utvecklingscenter för världens modernaste truckar. Största staden Växjö, som växer så det knakar, klassas som Sveriges andra IT-stad – och så har vi ju träindustrin.

Stora delar av den svenska träförädlingen sker här i Kronoberg och vår trä- och skogsnäring förfogar över många generationers samlade kunskap. Något som förvaltas inom både industri och akademi; Linnéuniversitetets forskning inom området har ett högt internationellt erkännande.

Kronoberg är regionen som förenar tradition och innovation. Oavsett om du vill etablera, utveckla eller starta nytt så hamnar du i gott sällskap och i ett bubblande klimat.

Så är vi organiserade

Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets 8 kommuner och samordnas av Region Kronoberg via en gemensam avsiktsförklaring från 2019. Efter tre år (våren 2022) kommer verksamheten att utvärderas för att se på vilket sätt samarbetet ska bedrivas på bästa sätt framöver.