Utveckla företag

I Kronoberg är vi många som kan hjälpa till när ett företag vill ta nästa steg. Det finns etablerade samarbeten mellan företagsfrämjande aktörer som kan erbjuda utvecklingsinsatser av olika slag. Det är aktörer som kan hjälpa till med exempelvis rådgivning, kontakter och aktiviteter. Det finns även en hel del stöd att söka hos offentliga aktörer. Våra aktörer har också stöd som riktar sig specifikt till dig som är student och för dig som vill växa snabbt.

Här hittar du ingångar till utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser.
I Kronoberg finns ett etablerat samarbete mellan flera av de aktörer som jobbar med företagsfrämjande insatser.
Digitalisering är ett aktuellt begrepp för företag inom alla branscher. Här finns några aktörer samlade.
I Kronoberg finns flera lokala och självständiga företagarföreningar. Företagarna finns regionalt och lokalt.
Vi brukar räkna med att det finns tre etablerade kluster i Kronoberg: Tunga Fordon, Interiour Cluster Sweden & Digitri.
Socialt företagande handlar om att lösa samhällsutmaningar och därigenom bidra till ett socialt hållbart samhälle.
Industriforum i Kronoberg är ett regionalt samverkansforum.