Fakta om Kronoberg

Kronoberg är en region i tillväxt. Vi har Sveriges näst högsta varuexport per invånare och flest jobb per invånare i arbetsför ålder. Dessutom har vi landets tredje högsta inpendling. Här finns huvudkontoret för världens största möbelföretag, Elektrolux nya labb och Kalmar Industries, som byggt ett utvecklingscenter för världens modernaste truckar.

Största staden Växjö har ett av Sveriges starkaste IT-kluster – och så har vi ju träindustrin. Vår trä- och skogsnäring förfogar över många generationers samlade kunskap. Något som förvaltas inom både industri och akademi.

Fördjupa dig i statistik

På Region Kronobergs webbplats hittar du rapporter och statistik över Kronoberg.