Fakta om Kronoberg

Visste du att Kronoberg har…

•Högst varuexport/invånare
•Högst BRP-tillväxt/invånare
•Näst högsta IT-specialiseringen
•Högst jobbtillväxt efter storstadsregionerna
•Flest jobb per invånare i arbetsför ålder

Kronoberg är en region i tillväxt, med både landets högsta inpendling och största exportvärde. Här finns huvudkontoret för världens största möbelföretag, Elektrolux nya labb och Kalmar Industries, som byggt ett utvecklingscenter för världens modernaste truckar. Största staden Växjö, som växer så det knakar, klassas som Sveriges andra IT-stad – och så har vi ju träindustrin. Vår trä- och skogsnäring förfogar över många generationers samlade kunskap. Något som förvaltas inom både industri och akademi.

Rapporter och statistik

Här nedan samlar vi rapporter och statistik över Kronoberg. Om du söker någon specifik information är du välkommen att höra av dig till Karin Palmér, samordnare Business region Kronoberg.

Rapporter
Statistik