Kluster

Vi brukar räkna med att det finns tre etablerade kluster i Kronoberg: Tunga Fordon, Interiour Cluster Sweden och Digitri. De arbetar med branschspecifika frågor och även med koppling mot forskning. Därutöver finns även en av Vinnovas så kallade innovationsmiljöer i Kronoberg, Smart Housing.

Läs mer om Tunga fordon >>

Läs mer om Interiour Cluster Sweden >>

Läs mer om Digitri >>

Läs mer om Smart Housing >>