I Lessebo kommun är tillverkningsindustri och besöksnäring de två största branscherna.

Här finns bolag med kända varumärken som Kosta inom glas och Lessebo inom finpappersindustrin. Näringslivet består av att ett antal mindre bolag och ett stort antal enskilda verksamheter. Besöksnäringen är på frammarsch och som en aktiv del av Glasriket är naturen och upplevelser en stor reseanledning för den dryga miljonen besökare som kommer till kommunen varje år.

Med ett bra läge mitt i Linnéregionen mellan Växjö och Kalmar är pendlingsläget gott till kommunens två största orter. De som bor i kommunen ser närheten till service och framförallt naturen som viktiga kvalitéer.

Näringslivschef Lessebokommun
Karin Bååth
0478- 125 60
karin.baath@lessebo.se