Kompetensutveckling

Kompetensförsörjningsfrågan ligger högt upp på agendan för många företag. Nu övergår det framgångsrika projektet “Kompetens i Kronoberg” som en del av verksamheten inom Business region Kronoberg. Projektdelen avslutas i början av 2020 och kommer därefter att arbetas in och utvecklas som en ordinarie verksamhet utifrån näringslivets behov.

Projektet visar på goda resultat >>

Utbildningskatalog för 2019 >>

Informationsblad >>

Läs mer om projektet >>