Lokala företagarföreningar

I Kronoberg finns flera lokala och självständiga företagarföreningar och Företagarna har regional och lokal representation.

Företagarna

Företagarnas kontor för Kronoberg är en knutpunkt och stödfunktion för föreningarna i regionen. De arbetar för att det ska bli enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag.

Läs mer om Företagarna >>

Ljungby Business Arena

Ljungby Business Arena är hela Ljungby kommuns näringslivsorganisation.

Läs mer om Ljungby Business Arena >>

Tillväxt Markaryd

Tillväxt Markaryd är ett näringslivsbolag och ett starkt nätverk som arbetar för företagens nytta och utveckling i Markaryds kommun.

Läs mer om Tillväxt Markaryd >>

Vi företagare i Tingsryds kommun

Vi företagare arbetar för företagare ska ha möjlighet att träffas, dela erfarenheter, skapa nätverk och göra affärer.

Läs mer om Vi företagare i Tingsryds kommun >>

Växande Älmhult

Växande Älmhult vill representera och skapa bättre förutsättningar för näringslivet, underlätta företagandet utifrån medlemmarnas prioriterade behov och bidra till goda nätverk och nya affärsmöjligheter.

Läs mer om Växande Älmhult >>