Information till näringslivet i Kronoberg om coronavirusets effekter

18 mars 2020

Business Region Kronoberg mobiliserar nu inom ramen för Kronobergsmodellen de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg. Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över läget, vilket snabbt förändras med nya beslut på nationell och internationell nivå. Vi mobiliserar kring akuta frågor men planerar också för längre sikt.

Vår gemensamma uppmaning till företag i Kronoberg är att använda följande resurser:

  • Håll dig uppdaterad via bransch-arbetsgivar- och intresseorganisationer som har bra information, verktyg och länkar. Ett urval av länkarna finns nedan. Det går också bra att vända sig till näringslivsfunktionen i kommunen.
  • Almi Kronoberg har bra verktyg för rådgivning och lån som idag sker via digitala möten. Almi har frigjort resurser för att möta ett ökat behov.
  • Destination Småland har löpande kontakt med företagen inom besöksnäringen och samarbetar med regionerna i Kalmar och Jönköpings län.

Regionalt har Business Region Kronoberg kontakt med nationell nivå via Tillväxtverket och kan föra fram behov och förslag från Kronoberg. Arbete pågår för att tolka betydelsen av regeringens åtgärdspaket för företagen. Åtgärderna kommer att fungera väl för många men flera av åtgärderna innebär förskjutning av kostnader framåt i tiden. Varje företag avgör naturligtvis om det kan tas ikapp i det egna företaget i ett senare skede. Information från nationella aktörer om detta återfinns i flera av länkarna nedan.

Med all respekt för att många företag just nu har en vardag med många tuffa beslut framför sig så kommer det så småningom en annan vardag, då efterfrågan på produkter och tjänster kommer tillbaka.

Länkar med information:

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

https://www.almi.se/Kronoberg/

www.foretagarna.se
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/

Följande länkar rekommenderar Visita sina företag att följa för att få uppdaterad information om Corona.

Nyhetsbrev från Visita: Nyheter från Visita med anledning av Coronaviruset (endast för medlemmar)

F-Plus: Så kan du stresstesta ditt företag i Corona-tider

SEB: Coronautbrottet – tips och råd till dig som företagare

Svenskt Näringsliv: Information om Corona/Covid-19 till dig som företagare

Helsingborgs näringsliv: Håll dig uppdaterad om coronaviruset

(Lst) Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)– [...]