Daglig uppdatering av läget

27 mars 2020

Idag har Region Kronoberg (Christel Gustafsson och Karin Palmér), Länsstyrelsen (landshövding Maria Arnholm) och Arbetsförmedlingen (regionchef Sofie Carlsson och Peter Andersson) träffats för att planera för insatser utifrån de kommande faserna av corona-virusets effekter. Som regionala myndigheter antar vi rollen som samordnare för de insatser som vi tillsammans ser att vi behöver hjälpas åt att genomföra för att bemöta situationen i näringslivet och konsekvenserna den för med sig.
Många aktörer har hört av sig till Business Region Kronoberg och visat sin vilja och beredskap till engagemang. En struktur för hur vi ska organisera arbetet med de kommande faserna har påbörjats samtidigt som vi är mitt i arbetet med det akuta läget.

26 mars 2020

Business Region Kronoberg aktiverar nu den modell som arbetats fram för att användas vid större varsel, “Omställning Kronoberg”. Det är en modell i sex olika steg och den är beprövad sedan tidigare. Omställning Kronoberg kommer nu att vara uppe på agendan vid varje avstämning med Business Kronoberg, för närvarande sker avstämning två gånger per vecka.
Stödet till korttidspermittering kommer att kräva lagändring meddelar Tillväxtverket. Läs mer på https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html.
Regeringen har beslutat om en tillfällig lag för bolags-och föreningsstämmor som innebär att samtliga styrelseledamöter inte behöver vara på plats fysiskt vid stämman. Lagen föreslås träda i kraft 15 april 2020 Se mer på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalliga-regler-for-att-minimera-antalet-fysiska-deltagare-vid-bolags–och-foreningsstammor/

25 mars 2020

Destination Småland har haft ytterligare en nätverksträff för restaurangbranschen. Region Kronobergs smittskyddsläkare medverkade för att informera.

Att tänka på inom restaurangbranschen:

  • Identifiera era mest frekventa ”tag-ytor” så som exempelvis handtag med mera. Desinficera och torka rent – viruset trivs extra bra i fukt.
  • Viruset har ett hölje som bryts av tvål, det är också därför handtvätten är så väsentlig.
  • Vidta åtgärder och berätta om detta i skrift och handling – sätt upp lappar, uppdatera webben och informera era gäster om vad som gäller hos er och vilka åtgärder ni har genomfört – inger trygghet.
  • Smittspridningen begränsas utomhus – satsa på att till era uteserveringar
  • Tänk en ”nys-längds” avstånd (ungefär som en armlängds avstånd) mellan personer. Glesa ut mellan borden – och återigen, informera om detta.
  • Om du inte har några symptom, håller extra god handhygien, håller avstånd mellan varandra så kan man fortfarande ses – var dock extra rädda om våra äldre och sköra medmänniskor.

HL Design har tagit initiativet till www.supportvxo.se där restauranger som har öppet kan annonsera. Kontakta HL Design för information.

24 mars 2020

För dig som driver kulturföretag finns nu information samlad på http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/ .
Vi rekommenderar www.verksamt.se för information om åtgärder på nationell nivå. För att se vad som gäller på kommunal nivå rekommenderar vi den egna kommunens hemsida. Fler åtgärder från nationell nivå är att vänta varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Almi Kronoberg har fått resursförstärkning för lån och rådgivning. mer information finns på https://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

23 mars 2020

Nya beslut angående Corona som påverkar effekterna för företagen i Kronoberg tas nästan varje dag. Business Region Kronoberg håller tät kontakt och hjälps åt att samordna och föra ut relevant information till näringslivet. Många olika verksamheter hör av sig till oss och erbjuder sig att hjälpa till, det är väldigt positivt! Business Region Kronoberg håller på för fullt att organisera såväl de akuta insatserna som det arbete som måste ske på längre sikt. För information om de åtgärder som beslutas på nationell och kommunal nivå hänvisar i första hand till den egna kommunens hemsida och till verksamt.se. I vårt inlägg från den 18 mars finns fler länkar som kan vara relevanta.