Posts Tagged ‘corona’

Utbildningar och kompetensutveckling

Publicerad: 1 oktober, 2019 av Klara Bigelius |

Här samlar vi pågående och planerade utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som kan vara aktuella för såväl företag som individer. Flertalet av utbildningarna är webbaserade eller under omställning till webbasering.

Utbildningsplattform – länets kurser och utbildningar på ett ställe

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel. Plattformen uppdateras efterhand och riktar sig i idag främst till tillverkningsindustrin.