Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Industriforum i Kronoberg

Publicerad: 2 mars, 2023 av Mathilda Lidby |

Om Industriforum

Industriforum i Kronoberg är ett regionalt samverkansforum där länets industriföretag, arbetsmarknadens parter och Region Kronoberg tillsammans tar sig an de behovsutmaningar som indu­strin i Kronoberg står inför. Forumet bildades under våren 2022 på initiativ av IF Metall, Unionen och Teknikföretagen och består av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Syftet med forumet är att ta sig an de stora utmaningarna som handlar om en omställning och rör framförallt områden som digitalisering, robotisering, automation, kompetensförsörjning, forskning och innovation. Hela den industriella branschen har ett stort kompetensbehov som behöver tillgodoses för att behålla och utveckla konkurrenskraften.

Prioriterade områden

Fokus ligger initialt på kompetensförsörjning inom industrinäringen i Kronoberg där Industriforum i Kronobergs län arbetar efter en struktur med fyra fokusområden:

 • Vidareutbilda befintlig personal
 • Få fler att studera tekniska utbildningar
 • Främja samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor
 • Attrahera och behålla välutbildad personal från andra regioner

En av de viktigaste delarna i Industriforum är att skapa delaktighet i branschen. Det görs bland annat genom att anordna evenemang som industrins företrädare bjuds in att delta i. Dialogen med industrins företrädare är viktig för Industriforums legitimitet och kan bidra till att ge en klarare bild över vilka insatser som behöver initieras för att möta utmaningarna.

I arbetet har forumet, utifrån ovannämnda fokusområden, identifierat två prioriteringar att arbeta med; få fler att vilja arbeta inom industrin och företagens egna utvecklingsresa där arbete med strategisk kompetensförsörjning, på kort och långt sikt lyfts som viktigt.

Styrgrupp

Arbetsgrupp och kontaktpersoner

INFORMATION OM NULÄGET I UKRAINA-KRISEN

Publicerad: 5 september, 2022 av Klara Bigelius |
 • (Lst) Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)– publiceras varje vecka efter kommunernas rapportering. Rapporten skickas till regeringen. Frågeställning om näringslivet i kommunen ingår var fjärde vecka och besvaras av näringslivsansvarig i respektive kommun.
 • Story-map (Region Kronoberg) https://storymaps.arcgis.com/stories/89d5616a38bd44a1a2d2b1d17fbef236 – uppdateras ca 1 gång/månad då statistik blir tillgänglig. Här följer vi varsel, arbetslöshet, konkurser, korttidspermittering (finns ej statistik ännu) och nyetableringar.
 • RK:s övergripande lägesbild om kriget i Ukraina Region Kronoberg – Kriget i Ukraina
 • Tillsammans-möten – kort referat publiceras på Business Region Kronoberg – Vi driver regionen framåt
 • Därutöver bevakar RK Tillväxtanalys’ rapportering. Inget nytt sedan sist än så länge.
 • Ingång till Arbetsförmedlingen för arbetsgivare som söker kompetens: mattias.segerbratt@arbetsformedlingen.se
 • Kort referat från Tillsammans-möte 26 april 2022:
  Länksammanställning för nulägesbild presenterades (se ovan). Arbetsförmedlingen betonar att trots stort intresse för att snabbt tillvarata de ukrainska flyktingarnas kompetens, så jobbar AF med kompetenser, inte nationaliteter. Hittills har det också endast kommit ett begränsat antal flyktingar till Kronoberg.
  Aktuella problem för företagen kan inte enbart relateras till Ukraina-krisen utan beror på efterdyningar från corona och höjda energi- och transportkostnader. Nedstängningen i Kina påverkar kanske företagen i högre grad just nu än krisen i Ukraina. Vad det gäller de gröna näringarna har Länsstyrelsen i uppdrag att följa dess påverkan.
  Handelskammaren har i uppdrag att arbeta med de juridiska delarna och erbjuder bland annat webinarier kring detta. Allt finns samlat på Handelskammarens hemsida.

Investera

Publicerad: 10 februari, 2020 av Klara Bigelius |

Söker du investerare eller är du intresserad av att investera i Kronoberg? Här finns flera aktörer som arbetar aktivt med såväl investeringar som investerare.

Investerare Sydost

Är du investerare eller affärsängel som är intresserad av att investera i bolag från Sydostregionen eller är du företagare som står inför tillväxt, söker kapital och kompetens – då är du välkommen att kontakta Investerare Sydost.

Verksamhetsledare Mats Olsson hjälper dig att vara med i nätverket.

Läs mer om Investerare Sydost>>

Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers gör Almi Invest cirka 50 nyinvesteringar per år.

Läs mer om Almi Invest>>

Entreprenörinvest

Saknar ni kapital för att förverkliga en spännande affärsidé eller utveckla ert företag? Finns företaget på en mindre ort och kommer finansieringen bidra till att skapa fler jobb? Hjärtligt välkommen till Entreprenörinvest – en finansiär som vill göra skillnad genom att bidra till tillväxt och fler jobb utanför storstäderna.

Läs mer om Entreprenörinvest>>

Socialt företagande

Publicerad: 4 november, 2019 av Ola Eborn |

När det handlar om socialt entreprenörskap är det framförallt Coompanion Kronoberg som erbjuder rådgivning och affärsutveckling för dig som vill arbeta med socialt företagande och sociala innovationer.

Region Kronoberg har beslutat att ta en aktiv roll för socialt entreprenörskap och jobbar utifrån en framtagen handlingsplan.

Läs mer på Region Kronobergs hemsida >>

Kluster

Publicerad: 21 oktober, 2019 av Mathilda Lidby |

Vi brukar räkna med att det finns tre etablerade kluster i Kronoberg: Tunga Fordon, Interiour Cluster Sweden och Digitri. De arbetar med branschspecifika frågor och även med koppling mot forskning. Därutöver finns även en av Vinnovas så kallade innovationsmiljöer i Kronoberg, Smart Housing.

Läs mer om Tunga fordon >>

Läs mer om Interiour Cluster Sweden >>

Läs mer om Digitri >>

Läs mer om Smart Housing >>

Lokala företagarföreningar

Publicerad: 16 oktober, 2019 av Mathilda Lidby |

I Kronoberg finns flera lokala och självständiga företagarföreningar och Företagarna har regional och lokal representation.

Företagarna

Företagarnas kontor för Kronoberg är en knutpunkt och stödfunktion för föreningarna i regionen. De arbetar för att det ska bli enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag.

Läs mer om Företagarna >>

Ljungby Business Arena

Ljungby Business Arena är hela Ljungby kommuns näringslivsorganisation.

Läs mer om Ljungby Business Arena >>

Tillväxt Markaryd

Tillväxt Markaryd är ett näringslivsbolag och ett starkt nätverk som arbetar för företagens nytta och utveckling i Markaryds kommun.

Läs mer om Tillväxt Markaryd >>

Vi företagare i Tingsryds kommun

Vi företagare arbetar för företagare ska ha möjlighet att träffas, dela erfarenheter, skapa nätverk och göra affärer.

Läs mer om Vi företagare i Tingsryds kommun >>

Växande Älmhult

Växande Älmhult vill representera och skapa bättre förutsättningar för näringslivet, underlätta företagandet utifrån medlemmarnas prioriterade behov och bidra till goda nätverk och nya affärsmöjligheter.

Läs mer om Växande Älmhult >>

Digitalisering, robotisering och automation

Publicerad: 15 oktober, 2019 av Mathilda Lidby |

Digitalisering är ett aktuellt begrepp för företag inom alla branscher. Här har vi samlat några av de aktörer som du kan vända dig till och som arbetar med digitaliserings- robotiserings- och automationsinsatser för företag i Kronoberg.

Digitala lyftet

Digitala lyftet är ett projekt som riktar sig mot besöksnäringen och drivs av IT-plattform Småland och Öland AB, i Kronobergs och Kalmars län. Projektet pågår från september 2019 till december 2022. Det primära syftet är att öka den digitala lägstanivån hos minst 150 företag och öka den digitala förmågan och på så vis skapa affärsnytta för små och medelstora företag i Kalmar och Kronobergs län.

Läs mer på IT-plattform Småland och Öland >>

Digitri

Digitri är en förening med visionen att vara sydöstra Sveriges naturliga kluster för att accelerera digital transformation. Digitri skapar tillväxt genom kreativ samverkan, delad expertis och med mångårig erfarenhet finner Digitri de bästa lösningarna inom en snabb och spännande bransch, It & digitalisering.

Läs mer hos Digitri >>

Industriella utvecklingscentra – IUC

Insatser för digitalisering inom industrin drivs i Kronoberg framförallt av IUC (Industriella utvecklingscentra). IUC analyserar företagens behov och samarbetar med nationella myndigheter, institut och andra aktörer för att nå ut med relevanta insatser till små och medelstora industriföretag. I Kronoberg driver IUC tre olika insatser för digitalisering: Kickstart, Indigo och Robotlyftet.

Läs mer hos CIL >>

Videum Virtual Reality

Videum Virtual Reality är en öppen labbmiljö med VR-teknik som ger användaren 360 graders fri rörlighet med hjälp av ett unikt Omnideck. Här kan du öka din kunskap inom VR på alla nivåer, bli en del av nätverket och driva ditt eget VR-projekt.

Läs mer hos Videum >>

Omställningscheckar

Vill du ha stöd i ditt företags omställningsresa till följd av coronapandemin? Nu kan du ansöka om omställningscheckar som är framtagna för att stödja insatser inom hållbar omställning, digitalisering, innovation eller internationalisering. Utöver omställningscheckarna får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Läs mer om Omställningscheckar hos Almi>>

Verksamt.se – här samlas insatserna

Alla insatser kring digitalisering som pågår i Kronoberg finns samlade på sajten verksamt.se.

Gå till verksamt.se >>

Utveckla ditt företag

Publicerad: 11 oktober, 2019 av Mathilda Lidby |

I Kronoberg finns ett etablerat samarbete mellan många av de aktörer som jobbar med företagsfrämjande insatser. Det goda samarbetet gör det enklare för dig som har en företagsidé att få hjälp från rätt instans. ”Flera dörrar in” brukar vi säga och det betyder att alla ser till att du hamnar rätt oavsett vem av dem du vänder dig till. Här nedan kan du ta del av vad respektive organisation kan hjälpa dig med.

Almi Företagspartner AB Kronoberg

Almis huvuduppdrag är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Almi Invest  är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers gör Almi Invest ca 50 nyinvesteringar per år.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter>>

Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Coompanion

Till Coompanion kan du vända dig för att få kostnadsfri hjälp med att starta eller utveckla idéer tillsammans med andra. Med Coompanion kan du till exempel även prata om lokal utveckling, medarbetarövertagande eller att utveckla tjänster i en förening.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Drivhuset

Drivhuset stöttar idésprutor, frilansare, företagare, eldsjälar och förändringsfantaster på utvecklingsresan. Drivhuset vänder sig till studenter och kan hjälpa till med kunskap och inspiration att driva ideér och organisationer framåt. Härifrån – till hur långt som helst.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

EEN

Enterprise Europe Network är ett stort affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. Syftet är att öka internationaliseringen vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av företagen.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Entreprenörinvest

Saknar ni kapital för att förverkliga en spännande affärsidé eller utveckla ert företag? Finns företaget på en mindre ort och kommer finansieringen bidra till att skapa fler jobb? Hjärtligt välkommen till Entreprenörinvest – en finansiär som vill göra skillnad genom att bidra till tillväxt och fler jobb utanför storstäderna.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter>>

Energikontor Sydost

Energikontor Sydost stöttar energiomställningen för företag. De erbjuder flera olika stöd, främst för små och medelstora företag. De kan vi besöka ditt företag, gå igenom verksamhetens energisituation, ta fram förslag på åtgärder och titta på möjliga finansieringslösningar.

Läs mer om Energikontor Sydost>>

Projekt hos Energikontor Sydost: POTeNT

Projektet POTEnT syftar till att stötta en energiomställning genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Det kan utgöras av solcellsparker eller andra innovativa lösningar.

Läs mer om POTeNT >>

Företagsfabriken

Hos Företagsfabriken får din affärsidé rätt möjligheter att växa och utvecklas till ett tillväxtbolag. Med en väl strukturerad arbetsprocess och ett omfattande nätverk ger de dig verktyg för att lyckas. Från Företagsfabriken flyger det varje år ut nya bolag som skapats av entreprenörer från hela Kronoberg.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Investerare Sydost

Är du investerare eller affärsängel som är intresserad av att investera i bolag från Sydostregionen eller är du företagare som står inför tillväxt, söker kapital och kompetens – då är du välkommen att kontakta Investerare Sydost. Verksamhetsledare Mats Olsson hjälper dig att vara med i nätverket.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter>>

Konsulttimmen

Genom Konsulttimmen kan du som är småföretagare i Kronoberg få kostnadsfri expertrådgivning. Du får sex kostnadsfria timmar och väljer mellan drygt 20 konsulter inom bland annat ekonomi, marknadsföring, organisationsutveckling, digitalisering, produktutveckling och hållbarhet.

Läs mer och ansök till Konsulttimmen>>

Ljungby Business Arena

Ljungby Business Arena är en lokal företagarförening i Ljungby kommun som också erbjuder nyföretagarrådgivning. Alla som vill starta företag kan komma till Ljungby Business Arena och få hjälp och goda råd. Här får du kvalificerad och kostnadsfri starta eget-rådgivning.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter>>

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet hjälper forskare att affärsutveckla sina innovationer. Avdelningen för externa relationer erbjuder expertkompetens och utvecklingsstöd inom externfinansiering, innovation, samverkan, och internationalisering.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Nyföretagarcentrum Växjö Alvesta Uppvidinge Lessebo

Funderar du på att starta eget, eller du kanske precis har gjort det? Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning för dig som vill starta eget företag.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Nyföretagarcentrum Älmhult

Du som funderar på att starta företag eller precis har startat eget är välkommen att kontakta Nyföretagarcentrum Älmhult för att boka kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Region Kronoberg

Region Kronoberg kan erbjuda flera typer av företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya företag.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Investerare Sydost

Är du investerare eller affärsängel som är intresserad av att investera i bolag från Sydostregionen eller är du företagare som står inför tillväxt, söker kapital och kompetens – då är du välkommen att kontakta Investerare Sydost. Verksamhetsledare Mats Olsson hjälper dig att vara med i nätverket.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifterna>>

Transformative Education Competence Center

Transformative Education Competence Center är en organisation som ägs av ett trettiotal industriföretag och drivs utan vinstintresse. Basen finns i Växjö, men med verksamhet över hela sydöstra Sverige. Ambition är att stötta och samverka företag, stora som små, i behov av organisatorisk verksamhetsutveckling eller individuell kompetensutveckling. 

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Videum Science Park

Videums roll är att vara en professionell mötesfacilitator, dörröppnare och kontaktförmedlare för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Därigenom blir Videum relevanta både för dem som dagligdags verkar i Videum Science Park och för andra innovativa och expansiva företag i regionen.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifter >>

Verksamt.se

På den nationella sidan verksamt.se hittar du samlad information för dig som är företagare.

Gå till verksamt.se >>

Utbildningar och kompetensutveckling

Publicerad: 1 oktober, 2019 av Klara Bigelius |

Här samlar vi pågående och planerade utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som kan vara aktuella för såväl företag som individer. Flertalet av utbildningarna är webbaserade eller under omställning till webbasering.

Utbildningsplattform – länets kurser och utbildningar på ett ställe

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel. Plattformen uppdateras efterhand och riktar sig i idag främst till tillverkningsindustrin.


Lediga lokaler och mark

Publicerad: 20 juni, 2019 av Ola Eborn |

Här kan du söka efter lämplig lokal eller mark i Kronoberg. För mer detaljerad information är du välkommen att kontakta respektive kommun eller hör av dig till oss på Business region Kronoberg.

Kontaktpersoner i kommunerna >>