Posts Tagged ‘utbildningsplattform’

Utbildningar och kompetensutveckling

Publicerad: 1 oktober, 2019 av Klara Bigelius |

Här samlar vi pågående och planerade utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som kan vara mer aktuella än någonsin för såväl företag som individer genom coronakrisens effekter. Flertalet av utbildningarna är webbaserade eller under omställning till webbasering.

Utbildningsplattform – länets alla kurser och utbildningar på ett ställe

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel. Plattformen uppdateras efterhand och riktar sig i idag främst till tillverkningsindustrin.


Gällande kompetensutveckling under korttidsarbete krävs en lokal överenskommelse mellan facklig organisation och arbetsgivare på den enskilda arbetsplatsen – du hittar mer information om detta på Tillväxtverkets webbplats.

Kurser och utbildningar för tillverkningsindustrin och på Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder dels kurser i sitt ordinarie utbud som är anpassade för yrkesverksamma och som går att kombinera med ordinarie arbete men kan också skräddarsy kurser och utbildningar utifrån särskilda behov hos företag och organisationer. Läs mer på Linnéuniversitetets webbplats.