Author Archive

INFORMATION OM NULÄGET I UKRAINA-KRISEN

Publicerad: 5 september, 2022 av Klara Bigelius |
 • (Lst) Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)– publiceras varje vecka efter kommunernas rapportering. Rapporten skickas till regeringen. Frågeställning om näringslivet i kommunen ingår var fjärde vecka och besvaras av näringslivsansvarig i respektive kommun.
 • Story-map (Region Kronoberg) https://storymaps.arcgis.com/stories/89d5616a38bd44a1a2d2b1d17fbef236 – uppdateras ca 1 gång/månad då statistik blir tillgänglig. Här följer vi varsel, arbetslöshet, konkurser, korttidspermittering (finns ej statistik ännu) och nyetableringar.
 • RK:s övergripande lägesbild om kriget i Ukraina Region Kronoberg – Kriget i Ukraina
 • Tillsammans-möten – kort referat publiceras på Business Region Kronoberg – Vi driver regionen framåt
 • Därutöver bevakar RK Tillväxtanalys’ rapportering. Inget nytt sedan sist än så länge.
 • Ingång till Arbetsförmedlingen för arbetsgivare som söker kompetens: mattias.segerbratt@arbetsformedlingen.se
 • Kort referat från Tillsammans-möte 26 april 2022:
  Länksammanställning för nulägesbild presenterades (se ovan). Arbetsförmedlingen betonar att trots stort intresse för att snabbt tillvarata de ukrainska flyktingarnas kompetens, så jobbar AF med kompetenser, inte nationaliteter. Hittills har det också endast kommit ett begränsat antal flyktingar till Kronoberg.
  Aktuella problem för företagen kan inte enbart relateras till Ukraina-krisen utan beror på efterdyningar från corona och höjda energi- och transportkostnader. Nedstängningen i Kina påverkar kanske företagen i högre grad just nu än krisen i Ukraina. Vad det gäller de gröna näringarna har Länsstyrelsen i uppdrag att följa dess påverkan.
  Handelskammaren har i uppdrag att arbeta med de juridiska delarna och erbjuder bland annat webinarier kring detta. Allt finns samlat på Handelskammarens hemsida.

Investera

Publicerad: 10 februari, 2020 av Klara Bigelius |

Söker du investerare eller är du intresserad av att investera i Kronoberg? Här finns flera aktörer som arbetar aktivt med såväl investeringar som investerare.

Investerare Sydost

Är du investerare eller affärsängel som är intresserad av att investera i bolag från Sydostregionen eller är du företagare som står inför tillväxt, söker kapital och kompetens – då är du välkommen att kontakta Investerare Sydost.

Verksamhetsledare Mats Olsson hjälper dig att vara med i nätverket.

Läs mer om Investerare Sydost>>

Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers gör Almi Invest cirka 50 nyinvesteringar per år.

Läs mer om Almi Invest>>

Entreprenörinvest

Saknar ni kapital för att förverkliga en spännande affärsidé eller utveckla ert företag? Finns företaget på en mindre ort och kommer finansieringen bidra till att skapa fler jobb? Hjärtligt välkommen till Entreprenörinvest – en finansiär som vill göra skillnad genom att bidra till tillväxt och fler jobb utanför storstäderna.

Läs mer om Entreprenörinvest>>

Utbildningar och kompetensutveckling

Publicerad: 1 oktober, 2019 av Klara Bigelius |

Här samlar vi pågående och planerade utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som kan vara aktuella för såväl företag som individer. Flertalet av utbildningarna är webbaserade eller under omställning till webbasering.

Utbildningsplattform – länets kurser och utbildningar på ett ställe

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel. Plattformen uppdateras efterhand och riktar sig i idag främst till tillverkningsindustrin.